Jaa

Tahti kiihtyy v.2016!

Julkaistu 11.1.2016

 

Hyvät jäsenet!  Ilmailuliiton toimisto, hallitus, lajitoimikunnat ja työryhmät tekevät jatkuvaa edunvalvonta työtä kaikkien lajien osalta. Kehitämme liittoa ja sen toimintaa niin, että jäsenistön etu tulee varmistettua mahdollisimman hyvin. Monet asiat vaativat aikaa ja paneutumista, sekä useiden eri sidosryhmien kanssa tehtävää tuloksellista yhteistyötä. Ulkopuolinen paine on joskus erittäinkin kova, mutta siitä huolimatta työtä tehdään hartiavoimin ja lakaamaatta.

Tällä hetkellä jatkamme edelleen neuvotteluita ja kartoitusta viranomaistehtävien siirron tai niiden avustamisen osalta. Työstämme liiton uutta strategiaa ja viemme sitä parhaillaan käytännön tasolle. Uudistamme liiton verkkosivut tämän vuoden aikana ja se tulee tukemaan ILMAILU-lehden uudistusta. Sääntömuutos tuo liiton toimintaan joustavuutta ja se selkeyttää toimintaa, sekä helpottaa toimistohenkilökunnan työkuormaa. Annamme jatkuvasti lausuntoja eri asioissa ja olemme aktiivisia viranomaisen kanssa, niin Trafi- kuin myös EASA-tasolla. Satsaamme kilpailutoimintaan, kerhojen turvallisuustyöhön, kaikkien lajien tasapuoliseen kohteluun, urheiluilmailuopiston toiminnan kehittämiseen ja omistajaohjaukseen. Olemme aktiivisia kansainvälisessä toiminnassa ja haemme sitä kautta tietoa ja kontakteja.

Nämä edelle mainitut ovat vain osa kaikkea sitä työtä mihin tällä hetkellä panostamme. Ilmailuliitto, suomen suurimpana harrasteilmailujärjestönä, on tärkeä yhteisö. Liiton merkitys kaikkien, myös liiton ulkopuolisten harrastajien, kannalta on oleellisen tärkeä; ilman yhteisrintamaa, edunvalvonta ja sen työn tulos olisi lähes nolla.

Harrastaminen jatkuu myös talvipakkasilla. Talvi tuo mukanaan nopeasti muuttuvia ja haasteellisia sääilmiöitä. Ilma-alusten aerodynaamiset ominaisuudet voivat muuttua olosuhteiden myötä ja se asettaa lisähaasteen operoinille. Ilma-aluksen päällikön oikeanlainen toiminta takaa turvallisuuden.

Etenemme kohti kevättä ja uusia haasteita. Olen käynnistänyt projektin, jonka tarkoituksena on lisätä suuren yleisön tietoisuutta harrasteilmailun suhteen. Tulemme käymään neuvotteluita piakkoin eri TV-tuottajien kanssa ja tarkoituksena on käynnistää TV-ohjelmasarja jossa esitellään kaikki harrasteilmailulajit. Kuvausten olisi tarkoitus alkaa keväällä. 

Toivotan kaikille Ilmailuliiton jäsenille menestyksekästä ja turvallista ilmailuvuotta 2016!  

Petteri Tarma

Puheenjohtaja

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapahtumat

Kilpailut ja lajitapahtumat

Suomen Ilmailuliitto | Puhelinvaihde: +358 9 3509 340 | Email sil(ät)ilmailuliitto.fi
Postiosoite: Helsinki-Malmin lentoasema | FI-00700 Helsinki |  www.ilmailu.fi